Waarborg je bedrijfsprocessen

Door je dockshelter regelmatig professioneel te laten controleren voorkom je slijtage aan je dockshelter en wordt de kans verkleind op een storing.

 Al 20 jaar vakspecialist

 Volgens de wettelijke richtlijnen

 Jaarlijks controle van duizenden dockshelters

 Voor alle types en merken dockshelters

Controle van een dock shelter

ROMASS Business biedt verschillende programma’s aan waarbij de geplande controles altijd worden afgestemd op de behoeftes van je bedrijf. Afhankelijk van de huidige conditie, leeftijd, gebruiksomgeving en gebruiksintensiteit van je dockshelter kies je welk programma het beste bij je past. Dit doet ROMASS Business voor alle types en merken hydraulische docklevellers en alle types en merken dockshelters.

Toegangshekken repareren

Hoogopgeleide technici
Al onze technici worden regelmatig bijgeschoold en hebben alle benodigde certificaten. Hierdoor zijn vakkundige reparaties en controlebeurten gegarandeerd, zodat je er verzekerd van bent dat je dockshelters altijd in goede staat verkeren.

Servicecontract overheaddeur

Uitstekend uitgerust
Onze technici hebben verreweg de meeste reserveonderdelen en gereedschappen bij in hun volledig uitgeruste servicebus. Op deze manier kunnen de meeste reparaties meteen ter plekke worden uitgevoerd om tijd en verdere stilstand van je dockshelters te voorkomen.

Toegangshekken repareren

Controleplicht
Als bedrijf ben je wettelijk verplicht om je dockshelter minimaal één keer per jaar te laten controleren door gecertificeerde professionals.

Dit staat onder andere beschreven in de volgende normen.

Normering NEN-EN 1398
Elke dockshelter dient te voldoen aan de NEN-EN 1398 normering. In deze norm staat omschreven dat de dockshelter minimaal één keer per jaar professioneel gecontroleerd en gekeurd dient te worden.

ARBO wetgeving 3.13
Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de dockshelter.

CE-markering
Elke dockshelter dient te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de dockshelter moet voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de dockshelter minimaal één keer per jaar te laten controleren door een gecertificeerde professional.

Welke onderdelen nemen wij door tijdens onze inspectie?

onderhoud en reparatie dockshelter

Dockshelter