Waar moeten snelloopdeuren aan voldoen?

Alle types snelloopeuren dienen minimaal één keer per jaar onderhouden en gekeurd te worden. Dit geschiedt volgens de Europese norm NEN-EN 14341+A2, artikel 3.13 van de Arbowetgeving en de CE-keuring.

Wat houden deze wetgevingen in?

Elke snelloopdeur dient te voldoen aan de NEN-EN 14341+A2 normering. In deze norm staat omschreven dat alle snelloopdeuren minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dient te worden. Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de snelloopdeur. De snelloopdeur dient ook te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de snelloopdeur moet voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de snelloopdeur minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.

Snelloopdeuren

onderhoud snelloopdeur

 Muurbevestiging
 Console
 Ontkoppeling
 Instructieplaatje
 Automatisch systeem van derden
 Eindschakelaar
 Rem
 Eindproppen bodemrubber
 Onderloopbeveiliging

 Spiraalkabel
 Slipkoppeling
 Toerentalbeveiliging
 Kettingspanning
 Kettingwielen
 Zeildoek
 Geleidingen
 Banden
 Verstevigingsbuizen
 Omloopwielen contragewicht
 Voldoen gekeurde producten aan NEN-EN 14341+A2