Waarborg je bedrijfsprocessen

Door je bedrijfsdeuren regelmatig professioneel te laten keuren

 Al 20 jaar vakspecialist

 Volgens de wettelijke richtlijnen

 Jaarlijks duizenden keuringen aan bedrijfsdeuren

 Voor alle types en merken bedrijfsdeuren

Verplichte keuring bedrijfsdeuren

ROMASS Business biedt verschillende servicepakketten aan waarbij de geplande keuringen altijd worden afgestemd op de behoeftes van je bedrijf. Afhankelijk van de huidige conditie, leeftijd, gebruiksomgeving en gebruiksintensiteit van je bedrijfsdeuren kies je welk pakket het beste bij je past. Dit doet ROMASS Business voor bedrijfsdeuren van alle types en merken.

Toegangshekken repareren

Hoogopgeleide technici
Al onze technici worden regelmatig bijgeschoold en hebben alle benodigde certificaten. Hierdoor zijn vakkundige reparaties en keuringen gegarandeerd, zodat je er verzekerd van bent dat je bedrijfsdeuren altijd in goede staat verkeren.

Servicecontract overheaddeur

Uitstekend uitgerust
Onze technici hebben verreweg de meeste reserveonderdelen en gereedschappen bij in hun volledig uitgeruste servicebus. Op deze manier kunnen de meeste reparaties meteen ter plekke worden uitgevoerd om tijd en verdere stilstand van je bedrijfsdeuren te voorkomen.

Toegangshekken repareren

Keuringsplicht
Als bedrijf heb je een wettelijke verplichting van een jaarlijkse keuring van bedrijfsdeuren door gecertificeerde professionals.

Dit staat onder andere beschreven in de volgende normen

Normering NEN-EN 14341+A2
Alle bedrijfsdeuren dienen te voldoen aan de NEN-EN 14341 normering. In deze norm staat omschreven dat alle bedrijfsdeuren minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dienen te worden.

ARBO wetgeving 3.13
Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteiten een geldige keuring van de bedrijfsdeuren.

CE-markering
Alle bedrijfsdeuren dienen te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de bedrijfsdeuren moeten voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de bedrijfsdeuren minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.

Welke onderdelen nemen wij door tijdens de verplichte keuring van bedrijfsdeuren?

Onderhoud en service overheaddeuren Breda

Bedrijfsdeuren