Waarborg je bedrijfsprocessen

Door je vouwhefdeur regelmatig professioneel te laten onderhouden

 Alle types en merken

 Verkleint de kans op storingen

 Verlengt de levensduur

 Professionele onderhoudsbeurten en keuringen

Onderhoud van een vouwhefdeur

ROMASS Business biedt verschillende onderhoudsprogramma’s aan waarbij de geplande onderhoudsbezoeken altijd worden afgestemd op de behoeftes van je bedrijf. Afhankelijk van de huidige conditie, leeftijd, gebruiksomgeving en gebruiksintensiteit van je vouwhefdeur kies je welk programma het beste bij je past. Dit doet ROMASS Business voor vouwhefdeuren van alle types en merken.

Toegangshekken repareren

Hoogopgeleide technici
Al onze technici worden regelmatig bijgeschoold en hebben alle benodigde certificaten. Hierdoor zijn vakkundige reparaties en onderhoudsbeurten gegarandeerd, zodat je er verzekerd van bent dat je vouwhefdeur altijd in goede staat verkeert.

Servicecontract overheaddeur

Uitstekend uitgerust
Onze technici hebben verreweg de meeste reserveonderdelen en gereedschappen bij in hun volledig uitgeruste servicebus. Op deze manier kunnen de meeste reparaties meteen ter plekke worden uitgevoerd om tijd en verdere stilstand van je vouwhefdeuren te voorkomen.

Toegangshekken repareren

Onderhoudsplicht
Als bedrijf ben je wettelijk verplicht om je vouwhefdeur minimaal één keer per jaar te laten onderhouden door gecertificeerde professionals.

Dit staat onder andere beschreven in de volgende normen

Normering NEN-EN 14341+A2
Elke vouwhefdeur dient te voldoen aan de NEN-EN 14341 normering. In deze norm staat omschreven dat elke vouwhefdeur minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dient te worden.

ARBO wetgeving 3.13
Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de vouwhefdeur.

CE-markering 
Elke vouwhefdeur dient te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de vouwhefdeur moet voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de vouwhefdeur minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.