Service aan je industriedeur?

Onze professionele en vakkundige monteurs staan 24/7 voor je klaar

 Binnen 2 uur ter plaatse

 Meer dan 20 jaar ervaring

 VCA-gecertificeerde monteurs

 Voor alle types en merken industriedeuren en docksystemen

Waar moet je aan voldoen?

Als bedrijf moet je aan zeer veel voorwaarden en regels voldoen. Zo moet je niet alleen elektrische machines laten keuren en onderhouden, maar ook industriële deuren. Dit is in een aantal wetgevingen bepaald.

Nu kun je jezelf natuurlijk helemaal inlezen en verdiepen in deze regels en wetten. Maar het is veel belangrijker om te weten dat ROMASS Business volgens al deze regels en wetten werkt. Dit houdt in dat wanneer je in het bezit bent van een van de serviceovereenkomsten van ROMASS Business je bedrijf ook aan de wetten en regels voldoet.

Wil je dit toch heel graag inlezen? Dan vindt je deze hieronder

NEN-EN 13241+A2

NEN-EN 13241+A2 specifies the safety and performance requirements, except resistance to fire and smoke control characteristics, for industrial, commercial, garage doors and gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises. Fire resisting and/or smoke control characteristics for industrial, commercial, garage doors and gates are covered by EN 16034. This European Standard also covers commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles used in retail premises which are mainly provided for the access of persons rather than vehicles or goods. These doors can include pass doors incorporated in the door leaf which are also covered by this European Standard. These devices can be manually or power operated. This European Standard does not cover operation in environments where the electromagnetic disturbances are outside the range of those specified in EN 61000-6-3.

Arbowetgeving artikel 3.13

Artikel 3.13. Deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen

 1. De plaats, het aantal en de afmeting van deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen alsmede de materialen waarvan zij zijn vervaardigd, zijn afgestemd op de aard en het gebruik van de arbeidsplaats.
 2. Op transparante deuren is op ooghoogte een markering aangebracht.
 3. Afhankelijk van de aard van de arbeidsplaats en de arbeid die daar wordt verricht, zijn klapdeuren transparant of van transparante panelen voorzien.
 4. Indien deuren of andere doorgangen beschikken over transparante of lichtdoorlatende oppervlakten, zijn doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat werknemers door ongewild contact met die oppervlakten gewond raken.
 5. Deuren en beweegbare hekken die uit of van hun geleidingen kunnen raken zijn tegen uitlichten of aflopen dan wel tegen vallen geborgd.
 6. Automatische deuren en hekken functioneren zodanig dat zij geen gevaar opleveren. Zij zijn uitgerust met gemakkelijk herkenbare beveiligingen die voorkomen dat werknemers gewond raken.
 7. Automatische deuren en hekken kunnen met de hand worden geopend, tenzij ze bij een stroomstoring automatisch opengaan.
 8. In de onmiddellijke nabijheid van deuren, beweegbare hekken of andere doorgangen die hoofdzakelijk voor verkeer van voertuigen of transportmiddelen zijn bestemd, bevinden zich, tenzij de doorgang voor voetgangers veilig is, afzonderlijke doorgangen voor voetgangers.
 9. De in het achtste lid bedoelde doorgangen voor voetgangers zijn duidelijk zichtbaar gemarkeerd en vrij van obstakels.
 10. Kettingen of soortgelijke voorzieningen die worden gebruikt om te verhinderen dat een bepaalde ruimte wordt betreden, zijn goed zichtbaar en op doelmatige wijze voorzien van verbods- of waarschuwingsborden.

De wettelijke onderhoudsplicht

 1. 1.89/654/EEG Health and safety at work places De werkgever wordt geacht onderhoudsvoorschriften op de arbeidsmiddelen, zoals bepaald door de fabrikant, na te leven. Mogelijke gebreken, die de veiligheid en gezondheid van werknemers in het gedrang brengen, dienen onmiddellijk rechtgezet te worden.
 2. 2006/45/EG Use of work equipment De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle arbeidsmiddelen tijdens de hele levensduur een kwalitatief onderhoud ondergaan zodat deze steeds voldoen aan de vereisten gesteld door de fabrikant.

Je bent in goed gezelschap

Onder andere de volgende bedrijven vertrouwen het gehele beheer van hun industriedeuren en docksystemen aan ROMASS Business toe

onderhoud overheaddeur en docksystemen
onderhoud en keuring industriedeur
industriedeuren onderhouden
industriedeur reparatie en onderhoud
Keuring en onderhoud aan bedrijfs- en industriedeuren

Met de serviceovereenkomsten van ROMASS Business voldoe je aan alle bovenstaande regels. Vraag snel een offerte op