Wijziging keuringsvoorwaarden overheaddeuren

Wetgeving dinsdag 9 mei 2017, door Siham

De keuringsvoorwaarden voor elektrisch aangedreven bedrijfsdeuren werden voorheen bepaald in de norm EN 13421-1. Deze is per april 2011 ingetrokken. Per september 2016 is de nieuwe norm NEN-EN 14341+A2 van kracht gegaan.

Keuringsvoorwaarden

Bij het afsluiten van één van onze servicepakketten ontvangt u jaarlijkse onderhoudsbeurten en keuringen volgens de nieuwe keuringsvoorwaarden.

Wat houdt de norm in?
De norm NEN-EN 14341+A2 bepaald de veiligheids- en prestatie-eisen voor industriële deuren en hekken die zich binnen het bereik van persoonsgebieden bevinden. De norm is van toepassing op zowel industriële deuren als bedrijfsdeuren waarvan de belangrijkste functie het verlenen van doorgang is aan goederen en voertuigen begeleid of aangedreven door personen in industriële, commerciële en residentiële gebouwen.
Brandwerende en/of rookbestendige eigenschappen voor industriële deuren zijn niet opgenomen in deze norm. Deze eisen zijn opgenomen in de Europese norm NEN-EN 1634-1. Deze norm bevat ook de eisen voor commerciële deuren. Onder commerciële deuren worden onder andere rolluiken en rolhekken verstaan die in winkelpanden gebruikt worden en voornamelijk dienen voor de toegang van personen in plaats van goederen en voertuigen. Deze eisen gelden niet voor gebouwen die zich in een omgeving bevinden waarbij elektromagnetische storingen buiten de radius vallen.
Onderhoudscontract overheaddeuren
Het is als bedrijf erg belangrijk dat het onderhoud van de overheaddeuren aan de gestelde normen voldoet. Om over een geldige keuring te beschikken dient u de overheaddeuren jaarlijks te laten onderhouden en keuren. Bij het afsluiten van een van onze serviceovereenkomsten ontvangt u jaarlijkse onderhoudsbeurten en keuringen. De servicemonteurs van ROMASS Business zullen alle overheaddeuren onderhouden en keuren volgens alle eisen gesteld in de norm NEN-En 14341+A2 waar u ook de volledige certificaten en documentaties van ontvangt. Deze kunt u altijd tonen in het geval van keuringen en inspecties.