Waarborg je bedrijfsprocessen

Door een professionele keuring van docks

 Al 20 jaar vakspecialist

 Volgens de wettelijke richtlijnen

 Jaarlijks duizenden keuringen aan docks

 Voor alle types en merken docks

Keuring van docks

ROMASS Business biedt verschillende servicepakketten aan waarbij de geplande keuringen altijd worden afgestemd op de behoeftes van je bedrijf. Afhankelijk van de huidige conditie, leeftijd, gebruiksomgeving en gebruiksintensiteit van je docks kies je welk pakket het beste bij je past. Dit doet ROMASS Business voor alle types en merken hydraulische docks en alle types en merken shelters.

Toegangshekken repareren

Hoogopgeleide technici
Al onze technici worden regelmatig bijgeschoold en hebben alle benodigde certificaten. Hierdoor zijn vakkundige reparaties en keuringen gegarandeerd, zodat je er verzekerd van bent dat je docks altijd in goede staat verkeren.

Servicecontract overheaddeur

Uitstekend uitgerust
Onze technici hebben verreweg de meeste reserveonderdelen en gereedschappen bij in hun volledig uitgeruste servicebus. Op deze manier kunnen de meeste reparaties meteen ter plekke worden uitgevoerd om tijd en verdere stilstand van je docks te voorkomen.

Toegangshekken repareren

Keuringsplicht
Als bedrijf ben je wettelijk verplicht om je docks minimaal één keer per jaar te laten keuren door gecertificeerde professionals.

Dit staat onder andere beschreven in de volgende normen

Normering NEN-EN 1398
Alle docks en shelters dienen te voldoen aan de NEN-EN 1398 normering. In deze norm staat omschreven dat alle docks minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dienen te worden.

ARBO wetgeving 3.13
Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de docks.

CE-markering
Alle docks dienen te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de docks moeten voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de docks minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.

Welke onderdelen nemen wij door tijdens onze inspectie?