Waar moeten roldeuren aan voldoen?

Alle types industriële rolluiken en roldeuren dienen minimaal één keer per jaar onderhouden en gekeurd te worden. Dit geldt voor zowel handbediende als elektrische rolluiken en roldeuren. Dit geschiedt volgens de Europese norm NEN-EN 14341+A2, artikel 3.13 van de Arbowetgeving en de CE-keuring.

Wat houden deze wetgevingen in?

Elke overheaddeur dient te voldoen aan de NEN-EN 14341+A2 normering. In deze norm staat omschreven dat alle overheaddeuren minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dient te worden. Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de overheaddeur. De overheaddeur dient ook te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de overheaddeur moet voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de overheaddeur minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.

Roldeuren

Roldeur reparatie

 Deurblad binnenzijde
 Deurblad buitenzijde
 Horizontale verstevigingsprofielen
 Vensters
 Scharnieren en rolhouders
 Loopwielen
 Sloten en vergrendeling
 Bodem/toprubber
 Zijafdichting

 Elektrische bekabeling
 Railconstructie
 Ophangconstructie
 Veerbuffers
 Assen en lagerplaten
 Veerbreukbeveiliging
 Middenkoppeling en spieën
 Hefkabels
 Bevestigingstrommel
 Touw/kettingbediening