Waarborg je bedrijfsprocessen

Door jaarlijks professioneel onderhoud aan je snelroldeuren

 Al 20 jaar vakspecialist

 Volgens de wettelijke richtlijnen

 Jaarlijks duizenden onderhoudsbeurten

 Voor alle types en merken snelroldeuren

Onderhoud van snelroldeuren

Snelroldeuren, ook wel bekend als snelloopdeuren zijn één van de meest voorkomende deuren binnen productiebedrijven. Omdat deze veelal geïnstalleerd worden binnen een gebouw om verschillende gedeeltes af te sluiten worden deze zeer intensief gebruikt. Slijtage is bij snelroldeuren dan ook een veel voorkomend probleem. ROMASS Business pleegt onderhoud aan alle types en merken snelroldeuren.

Toegangshekken repareren

Hoogopgeleide technici
Al onze technici worden regelmatig bijgeschoold en hebben alle benodigde certificaten. Hierdoor zijn vakkundige reparaties en onderhoudsbeurten gegarandeerd, zodat je er verzekerd van bent dat je deuren altijd in goede staat verkeren.

Servicecontract overheaddeur

Uitstekend uitgerust
Onze technici hebben verreweg de meeste reserveonderdelen en gereedschappen bij in hun volledig uitgeruste servicebus. Op deze manier kunnen de meeste reparaties meteen ter plekke worden uitgevoerd om tijd en verdere stilstand van je snelroldeuren te voorkomen.

Toegangshekken repareren

Onderhoudsplicht
Als bedrijf ben je wettelijk verplicht om je snelroldeuren minimaal één keer per jaar te laten onderhouden door gecertificeerde professionals.

Dit staat onder andere beschreven in de volgende normen

Normering NEN-EN 14341+A2
Alle snelroldeuren dienen te voldoen aan de NEN-EN 14341 normering. In deze norm staat omschreven dat alle snelroldeuren minimaal één keer per jaar professioneel onderhouden en gekeurd dienen te worden.

ARBO wetgeving 3.13
Bij een controle van de Arbeidsinspectie zal gecontroleerd worden op de functionaliteit en een geldige keuring van de snelroldeuren.

CE-markering 
Alle snelroldeuren dienen te voldoen aan de CE-markering. Deze markering geeft aan dat de snelroldeuren moeten voldoen aan de daarvoor geldende veiligheidsregels. De CE-markering blijft alleen van kracht door de snelroldeuren minimaal één keer per jaar te laten keuren door een gecertificeerde professional.

Welke onderdelen nemen wij door tijdens onze inspectie?

onderhoud en keuring snelroldeur

Snelroldeuren