Tips voor veilige industriedeuren en docksystemen

Veiligheid donderdag 1 februari 2018, door Kristie

Industriedeuren en docksystemen zijn bij veel bedrijven een belangrijke factor om dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ze worden veel gebruik als toegangsweg voor personen, voertuigen en goederen. Om ervoor te zorgen dat de dagelijkse werkzaamheden uitgevoerd kunnen blijven worden, is een goed werkende industriedeur of docksysteem van essentieel belang. Daarnaast willen bedrijven dat de veiligheid van het personeel tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden gewaarborgd blijft. Om hiervoor te kunnen zorgen geeft ROMASS Business een aantal tips.

Industriedeuren

ROMASS Business heeft 3 tips voor bedrijven om ervoor te zorgen dat de industriedeuren en docksystemen goed blijven functioneren op een veilige manier.

Onderhoudsbeurten volgens de Europese normen
Industriedeuren en docksystemen moeten aan veel eisen voldoen. Om ervoor te zorgen dat uw industriedeuren aan de Europese norm NEN-EN 14341+A2 voldoen en uw docksystemen aan de Europese norm van NEN-EN 1398, adviseert ROMASS Business om jaarlijks onderhoudsbeurten te laten uitvoeren. Tijdens een onderhoudsbeurt worden de industriedeuren en docksystemen gecontroleerd of ze voldoen aan de wettelijke eisen en indien nodig onderdelen vervangen zodat de deuren of docks wel voldoen aan de Europese normen.
Keuringen volgens de CE-Markering en Arbowetgeving
Om te kunnen bewijzen dat uw industriedeuren en docksystemen voldoen aan de vele eisen, moeten deze worden voorzien van een CE-markering. Deze markering bepaald de prestatie- en veiligheidseisen van de deuren en docks die zich binnen het bereik van persoonsgebieden bevinden. Om de CE-markering te ontvangen moet de keuringen uitgevoerd worden door een VCA-gecertificeerde professional.
Schakel VCA-gecertificeerde monteurs in
Om te voldoen aan de gestelde normen en eisen aan uw industriedeuren of docksystemen is het noodzakelijk om de keuringen te laten uitvoeren door een VCA-gecertificeerde monteur. Zo bent u verzekerd dat er niet alleen na, maar ook tijdens de onderhoudswerkzaamheden een veilige werkomgeving wordt gecreëerd.